Kawai Bayi Kayıt Formu

Başvuru talebiniz incelendikten sonra onaylanma işlemleri gerçekleştirilecektir, ilginize teşekkür ederiz.
Doğum Tarihi
Gün
Ay
Yıl
Ülke
Şehir
İlçe

İNOMAKS BAYİ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR :

Bir tarafta Mahmutbey Mahallesi Bereket Sokak No: 6 Bağcılar / İstanbul adresinde mukim İnomaks Bilişim Elektronik İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan sonra İNOMAKS olarak anılacaktır) Diğer tarafta ………………………………………................….…………………………………………………………….……………………….. .……………………………………………………………………………………………………………………….………. adresinde mukim ………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….. (Bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır.) Aşağıdaki şartlarla anlaşarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

2.SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşme; İNOMAKS’ ın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

3.TANIMLAR

Bayi Kawai : İnternet ortamında www.bayikawai.com adresinden ulaşılan, BAYİ’ nin özel şifre ile girebildiği; sipariş, cari hesap, ödeme, iade ve arızalı ürün işlemlerinin takibini yapabildiği İNOMAKS tarafından kullanılan ve geliştirilen toptan ticaret sitesidir.

İkinci adrese sevk: BAYİ’ nin merkez adresi dışındaki şubelerine veya müşterilerine gönderilmek üzere Bayi Kawai üzerinden verdiği siparişlerin İNOMAKS tarafından bu adreslere sevkidir.

Sanal POS: İNOMAKS’ ın sunduğu her türlü mal ve hizmet bedelinin internet üzerinden banka kartı veya kredi kartı ile tahsil edilmesine aracılık eden ve bankalarca desteklenen POS yazılım sistemidir.

4.FİKRİ SINAİ HAKLARI:

BAYİ, İNOMAKS’ ın yazılı izni olmadan İNOMAKS adına tescilli marka ve logoların hiçbirini kullanamaz. BAYİ, Bayi Kawai’ de kullanılan servislerin ve yazılımların telif hakkının İNOMAKS’ a ait olduğunu, bu yazılım ve sitedeki her türlü bilginin İNOMAKS’ ın yazılı izni olmadan çoğaltılıp dağıtılmayacağını kabul eder.

BAYİ diğer kullanıcıların zararına haksız rekabet yaratacak şekilde davranmamayı onların iletişimini engellememeyi, alım yapma niyeti olmaksızın Bayi Kawai ortamında gösterilen stokları rezerve etmemeyi, başka kullanıcılara ve ortama zarar verici virüs, program vs. üretmemeyi, postalanması yasak mesajları postalamamayı, elde etmiş olduğu herhangi bir ticari bilgiyi zarar verici şekilde kullanmamayı, rızası ile veya rıza harici başkalarına ait elde ettiği kişisel bilgileri zarar verici kötü amaçlarla kullanmamayı, kayıt etmemeyi başka adreslere göndermemeyi, ticari ve sosyal etik değerlere, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uygun davranmayı, tehdit, taciz, hakaret içeren ifadelerde bulunmamayı, şifre, kullanıcı adı seçimi, talep yazı ve mesajlarda bunlara uygun davranmayı, bu gibi hallerde sorumluluğun kendisine ve kötü niyetli kullanıcılara ait olduğunu ve İNOMAKS’ ın sorumluluğu bulunmadığını, İNOMAKS’ ın izni olmadan Bayi Kawai hizmetlerini özel, şahsi, ticari veya başka amaçlarla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet ticareti yapmamayı, buna yönelik kampanya, mesaj, anket, yarışma, davet, promosyon, teklif, zincir mektup ve reklam faaliyetlerinde bulunmamayı, böylesi durumlarda İNOMAKS’ ın tek taraflı olarak akdi fesih edebileceğini, kabul eder.

5.TÜKETİCİ HAKLARI:

BAYİ’ nin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve bu amaçla çıkan yönetmelik ve tebliğe aykırı davranışları nedeniyle oluşacak hukuki ve cezai sorumluluk tümü ile BAYİ’ ye aittir.

İNOMAKS nihai tüketiciye kanuni teselsül veya müşteri memnuniyetini sağlamak için herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, bu bedeli BAYİ hiçbir kayıt ileri sürmeden talep halinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6.YASAK BEYAN VE TANITIM:

BAYİ kendisini hiçbir şekilde İNOMAKS iş ortağı veya acentesi gibi gösteremez. İNOMAKS adına bildirim ve taahhütte bulunamaz. BAYİ, İNOMAKS ile yaptığı ticaret ve işbu sözleşme nedeni ile elde ettiği ticari sır ve bilgileri hiçbir şekilde İNOMAKS aleyhine olacak şekilde kullanamaz, beyanda bulunamaz.

7.BAYİ KAWAİ ŞİFRESİ VE KULLANIMI:

Bayi Kawai kullanım ana şifresi, BAYİ’ ye e-posta yolu ile gönderilecek internet bağlantı adresine girilerek BAYİ tarafından oluşturulacaktır. Bayi Kawai kullanımı için İNOMAKS tarafından verilen müşteri kodu, kullanıcı adı ve şifresi ve ayrıca BAYİ tarafından tanımlanacak ek alt kullanıcı şifreleri BAYİ’ ye özel olup, kullanımından doğacak her türlü zarar ve sorumluluk BAYİ’ ye aittir. BAYİ, sözleşme süresince Bayi Kawai ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi veya kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Bunun tespiti halinde İNOMAKS, Bayi Kawai şifresini iptal edebilir ve sözleşmeyi fesih edebilir. BAYİ, Bayi Kawai kullanımı sırasında yasalara ve genel ahlaka aykırı içerik, mesajlar ve yazılımlar göndermemeyi kabul eder.BAYİ, Bayi Kawai servislerinin güvenliğini sarsıcı kullanım ve davranışlarda bulunursa meydana gelen ve /veya muhtemel zararlardan sorumludur. BAYİ, yeterli güvenlik önlemlerini almamasından dolayı veya bilgilerin İNOMAKS haricinde başka şahısların eline geçmesinden İNOMAKS’ ın sorumlu olmadığını, hizmet kullanımı sırasında elde edilen bilgilerin ve internet üzerinden gelen her tür verinin BAYİ rıza ve isteği ile talep edilmiş olduğunu, bunların BAYİ bilgisayarlarında ve sistemlerinde yaratabileceği arıza, bilgi kaybı vb. sorumluluğun BAYİ’ ye ait olduğunu, bundan dolayı İNOMAKS’ dan tazminat talep hakkı bulunmadığını kabul eder. Elektronik ortamda BAYİ kendisine verilen şifre ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru gerçek ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur.

  

UYE İMZA KAŞE

    

8.BAYİ KAWAİ ÜZERİNDE ÜRÜN TEŞHİRİ, FİYAT STOK BİLGİLERİ VE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI:

Fiyat vs. gösterilerek sergilenen ürünler, stoklarla sınırlı olarak öneri niteliği taşımaktadır. İNOMAKS, fiyatı vs. teşhir etmekle birlikte stokta bulunmayan ürünleri verip vermemekte serbesttir. İNOMAKS stokta bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir veya stok durumuna göre kısmen yapabilir veya siparişi iptal ederek, ödeme yapılmış ise sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. İNOMAKS Bayi Kawai’ de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme hakkına haizdir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde İNOMAKS hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Bundan dolayı BAYİ’ nin herhangi bir talebi olamaz.

9.BAYİ KAWAI ÜZERİNDEN SİPARİŞ:

BAYİ, siparişlerini İNOMAKS’ ın belirleyeceği biçimlerde verir. BAYİ Bayi Kawai sistemi üzerinden şifre ile giriş yaparak sipariş verebileceği gibi müşteri temsilcisini arayarak kimlik doğrulama yöntemiyle de sipariş verebilir .İNOMAKS sipariş tutarı konusunda asgari sınırlamalar koyabilir. BAYİ ikinci adrese sevkiyat siparişlerini Bayi Kawai’ yi kullanarak vermek zorundadır. Bu siparişler verilirken siparişlerin hangi tanımlı sevk adresine teslim edileceği Bayi Kawai’den seçilecektir.

10.TEKLİF USULÜ SATIŞ:

Teklif usulü satış İNOMAKS’ ın günlük olarak belirlediği ürünlerde BAYİ’ lerden ürünün normal fiyatının altında teklif toplayarak yine İNOMAKS’ ın belirlediği adet ve hedef fiyat üzerinden kampanyalı satışın yapılmasıdır. Teklif usulü satış koşulları Bayi Kawai’ de belirtilmiştir.

11.OUTLET SATIŞ:

Outlet satış, Bayi Kawai üzerinden kutusu hasarlı, tamir görüp yenilenmiş (refurbished), kullanılmış ve benzeri eksik veya kusuru bulunan ürünlerin satışının yapılmasıdır. Aynı model ürünlerin kusur durumuna göre farklı fiyatlandırılması İNOMAKS tasarrufundadır. İNOMAKS, outlet ürünlerine garanti verip vermemekte serbest olduğu gibi garanti vermesi halinde garanti koşullarını belirleme yetkisine de sahiptir.

12.İKİNCİ ADRESE SEVK:

BAYİ, bu anlaşma ekinde veya anlaşmayı imzaladıktan sonra İNOMAKS’ a Ek-2’ de yer alan formu tüm BAYİ şubeleri / müşterileri için ayrı ayrı olacak şekilde, antetli kağıda basılı, eksiksiz doldurulmuş ve BAYİ yetkilisi tarafından onaylanmış bir biçim de gönderecektir. Sözleşme ve kaydedilecek ilk adreslere ait dökümanın BAYİ tarafından orijinalinin gönderilmesi zorunludur. Sonradan ilave edilecek adresler için yine Ek-2’ deki form aynı şekilde doldurulup kargo, posta ya da fax yoluyla veya elden İNOMAKS’ a ulaştırılacaktır. BAYİ bu şekilde İNOMAKS’ın belirleyeceği sayıda adres tanımlatabilir.Bu başvuru sonuçları İNOMAKS tarafından en geç bir iş günü içinde kabul ya da reddedilecek ve sonuç BAYİ’ ye İNOMAKS tarafından bildirilecektir. Bu şube / müşteri adreslerinin değişmesi durumunda yine aynı formla yeni adresi bildirmek ve eski adresin iptali için faks ya da e- posta ile müşteri temsilcisine bilgi vermek zorundadır. Bu bilginin geç ya da eksik verilmesi durumunda doğabilecek her türlü zararın tazmininden BAYİ sorumlu olacaktır.

13.İKİNCİ ADRESE TESLİM DE SORUMLULUK:

BAYİ’ nin şubesi veya müşterisinin elemanlarının adres ve kimlik bilgilerini yanlış vermeleri veya teslimatta bu nedenlerle hukuki geçersizlik, malın çalınma veya dolandırılma veya başka nedenlerle zayi edilmesi hallerinde veya sipariş edilen ürünlerin taşınması, yerleştirilmesi, teşhir, satış ve kurulum sırasında ürünlere ve 3. şahıslara verecekleri herhangi bir zarardan dolayı İNOMAKS’ ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını, bu zararlardan dolayı bizzat BAYİ sorumlu olacağını kabul eder. BAYİ, kendi sorumluluğundaki bir ödemenin her ne sebeple olursa olsun İNOMAKS tarafından ödenmesi halinde bu bedeli derhal İNOMAKS’a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

14.HATALI ADRESE SEVK:

Bayi tarafından bu sözleşme ve eklerinde belirtilen usullerle aykırı bir şekilde hatalı kargo adresi bildirilmesi nedeni ile alıcıya teslimat yapılması durumunda İNOMAKS’ a geri iade olan malın kargo masrafları BAYİ tarafından karşılanır ve bedel BAYİ hesabına borç kaydedilir.

15.NAKLİYE – TESLİMAT, SEYİR RİSKİ:

Kargo teslim fişinin veya irsaliyenin imzalanmış olması ile BAYİ malları (ve faturayı) teslim almış kabul edilecektir. Eğer siparişin ulaştırılmasında İNOMAKS sevkiyatı kullanılacaksa kargo fişi yerine İNOMAKS Satış İrsaliyesi veya İrsaliyeli Fatura ile imza karşılığı teslim gerçekleşecektir. Teslimat anında irsaliye veya irsaliyeli fatura içeriğinde bir eksiklik, kolide bir hasar ya da bandı açılmış olması durumunda koliyi teslim almadan önce kargo/sevkiyat yetkililerine tutanak tutturulmalı ya da ürünler hiç teslim alınmamalıdır. Teslim alındıktan sonra BAYİ bu konuda hiçbir hak iddia etmeyecektir. Bayinin merkezi dışında bildireceği ikinci adreslere yapılacak teslimatlar içinde bu madde hükümleri geçerlidir. İNOMAKS deposunda teslimlerde teslim alacak kişi veya kişiler, sipariş sırasında kendilerine verilecek sipariş numarasını bildirerek ürün(leri) teslim alabilirler. İNOMAKS gerek gördüğü takdirde her tür ek bilgi ve belge ve güvence isteyebilir. Bunların temin edilmemesi halinde İNOMAKS’ nın malı teslim etmeme ve siparişi iptal etme yetkisi vardır. Nakliye ve kargo masrafları BAYİ’ ye aittir. Ancak İNOMAKS nakliye ve kargo masraflarına katkı sağlayabilir. Ancak katkı payı sağlanması müktesep hak oluşturmaz. İNOMAKS, sağladığı katkı payından her zaman vazgeçebilir, nakliye veya kargo bedelini ürünlerle birlikte veya ayrıca BAYİ’ ye fatura edebilir.

16.ARIZALI AYIPLI ÜRÜN İADESİ :

Ürünlerde arıza ve ayıplara ilişkin yasal süreleri içinde tespit ve bildirimleri yapılması halinde İNOMAKS bu ürünü iade alarak yeni ürün ile değiştirir. Ürün iadesine ilişkin prosedür aşağıdaki gibidir. BAYİ bu düzenlemenin aksine farklı bir prosedür uygulayamaz.

İade Esasları:

İnomaks' a ürün iadesi ile ilgili kurallar aşağıda özetlenmiştir. Bu kuralların amacı, ürün iadesinin müşteri ve İnomaks için en kolay ve sorunsuz şekilde yerine getirilmesidir.

-Öncelikle İnomaks satış depolarından ürün ya da ürünler siz ya da müşterinize ulaştığında, mutlaka kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

-Ürün kolisinde hasar var ise, ürünler teslim alınmadan, teslim yapan kurum (Kargo şirketi ya da sevkiyat elemanı) ile ürünün ya da ürünlerin sorunu ile ilgili tutanak tutulması gerekmektedir.

-Ürün kolisinde hasar var ise, ürünler teslim alınmadan, teslim yapan kurum (Kargo şirketi ya da sevkiyat elemanı) ile ürünün ya da ürünlerin sorunu ile ilgili tutanak tutulması gerekmektedir.

-Ürünün iade alınıp alınmaması kararı tamamen İnomaks' ın insiyatifindedir. İade alınmak üzere kabul edilen tüm ürünler orijinal ambalajı ve standart aksesuarları ile iade edilmelidir. İade faturası keserken, iade faturası tutarı, satış faturasındaki TL tutarı ile aynı olmalıdır. İade sırasında ambalaj ve / veya standart aksesuarlarının eksik ya da hasarlı olması durumunda, İnomaks fatura tutarının %10 ya da üzeri oranda eksik ya da hasara istinaden fatura kesecektir.

-İade edilecek ürünlerin sarf malzemeleri (şerit, mürekkep kartuşu, toner, kağıt, v.b.) orijinal ambalajında ve kullanılmamış olarak iade edilmelidir.

-Ambalajı açılmış ve/veya lisans anlaşması kullanılmış olan yazılım ürünleri iade alınmamaktadır.

-Kargo ile gönderilen iadelerin kargo bedeli müşteri tarafından ödenir. İnomaks tarafından kargo ile müşteriye hatalı gönderilen ürünlerin iade edilmesi halinde kargo bedeli İnomaks tarafından ödenir.

-Sipariş üzerine getirilen ürün, iade alınmaz.

-İnomaks tarafından kargo ile müşteriye gönderilen ürünün iade edilmesi halinde, İnomaks' ın gönderdiği kargo firması ile ürünün iade edilmesi gerekmektedir. Diğer kargo firmalarıyla yapılan gönderilerde sorumluluk müşteriye aittir.

17.VADE FARKI:

BAYİ, İNOMAKS’ a olan borçlarını zamanında ifa edeceğini, ödemelerini vadesinde yapmadığı takdirde ayrıca bir bildirime veya temerrüt şartlarını oluşturmaya gerek kalmaksızın ödemenin geciktiği her gün için vade tarihinden itibaren aylık %2 üzerinden hesaplanacak vade farkı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İhtirazi kayıt ileri sürülmesine gerek kalmaksızın BAYİ tarafından yapılacak ödemeler öncelikle temerrüt faizine ve vade farkına mahsup edilecektir.

18.KREDİ KARTI İLE ÖDEME – SANAL POS İŞLEMLERİ USUL VE KURALLARI:

BAYİ, Bayi Kawai üzerinden kullanacağı sanal POS işlemindeki kredi kartı ödeme talimatını eksiksiz doldurmayı ve ekinde istenen belgeleri tam ve gerçeğe uygun olarak vermeyi kabul eder. BAYİ, istenilen evrakların İNOMAKS’ a verilmemesinden veya eksik veya gerçeğe aykırı verilmesinden dolayı doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul eder. BAYİ cari hesabına alacak kaydedilecek her türlü kredi kartı ödemelerinde İNOMAKS’ ın bankalara yapmak zorunda kalacağı geri ödemeleri, İNOMAKS’ ın cari hesabına İNOMAKS’ ın belirlediği para biriminden ödemeyi taahhüt eder. Kredi kartı ile yapılan ödemelerdeki tüm banka komisyon vergi vs. ücretleri BAYİ’ ye aittir.

19.ÖDEMELER:

Ödemeler peşin olarak yapılacaktır. Ancak İNOMAKS, BAYİ’ ye vade de uygulayabilir. Vade tanınması halinde bununla ilgili hususlar faturada belirtilecektir. Havale ile yapılan ödemelerdeki tüm banka komisyon vergi vs. ücretleri BAYİ’ ye aittir.

20.MUTABAKATLAR:

BAYİ, ay sonu itibarı ile cari hesap mutabakatı için Bayi Kawai’ de yayınlanan cari hesap ekstresini inceler ve takip eden ayın 15’ ine kadar varsa itirazını ve itirazına konu belgeleri yazılı, elektronik posta ya da faks yoluyla İNOMAKS’ a bildirir. İNOMAKS’ a itiraza ilişkin bir bildirim yapılmadığında Bayi Kawai’ de bulunan cari hesap ekstresini kayıtsız şartsız kabul etmiş olacağını BAYİ kabul ve taahhüt eder.

21.MUACCELİYET:

BAYİ, İNOMAKS’ a olan fatura borçları, vermiş olduğu kambiyo evrakları ve/veya sözleşmeden kaynaklanan herhangi borcunu süresi içinde ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde bütün borçlarının muaccel olacağını ve herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın bunları bir kerede nakden ve defaten ödeyeceğini, İNOMAKS’ ın mevcut teminatlarından bunları derhal mahsup etme yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

22.TEMİNAT:

BAYİ her türlü kredi kartlı alışveriş, sanal POS sisteminin kullanımı veya kredili çalışma ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin teminatı olarak işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte İNOMAKS’ ın belirleyeceği oranda kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunu ve/veya mukabili değerde teminatlarını vermekle yükümlüdür. İşbu teminat, sözleşmenin geçerli bulunduğu sürece İNOMAKS’ da kalacak ve tüm ilişkilerin sona erdirilerek hesabın tasfiyesini müteakip BAYİ’ ye iade edilecektir. İNOMAKS, BAYİ’ nin cari hesap işleyişini ve risklerini de dikkate alarak her zaman ek teminat talep edebilir, teminatların miktar ve türünü belirleyebilir. Teminatın ve/veya ek teminatın en geç istenildiği tarihten itibaren 10 gün içinde ve sipariş verilmiş ise mutlaka sevkiyattan önce sağlanması gerekir. Teminat süresinde verilmediği takdirde İNOMAKS sözleşmeden doğan yükümlülüklerini süreli veya süresiz, tamamen veya kısmen askıya alabilir, sevkiyatı durdurabilir, siparişi iptal edebilir veya bu nedenle sözleşmeyi fesih ederek mevcut alacaklarını mevcut teminatlardan mahsup ederek alabilir.

23.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

İşbu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup süresizdir.

24.FESİH HALLERİ:

Taraflardan her biri 30 gün öncesinden usulüne uygun bildirimde bulunmak kaydı ile işbu sözleşmeyi feshedebilirler.

İNOMAKS her hangi bir yükümlülük altına girmeksizin dilediği zaman Bayi Kawai sistemini süreli veya süresiz olarak durdurabilir. BAYİ işbu sözleşme dahilinde belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde veya İNOMAKS yazılı bildirimde bulunmak sureti ile BAYİ’ nin bu sözleşme kapsamında sipariş verme yetkisini iptal etme ve/veya sözleşmeyi herhangi bir önele gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. BAYİ’ nin vefatı veya fiilen işinde çalışmasına engel olacak sebeplerin zuhurunda, mirasçıları ile işbu sözleşmeyi devam ettirip ettirmemekte İNOMAKS tamamen serbesttir. Taraflardan birisinin ticareti terk, tasfiye, iflas, konkordato, borç ödemede acze düşme durumlarında diğer taraf ayrıca ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

25.GEÇERLİ ADRESLER ve TEBLİGAT HÜKÜMLERİ:

Taraflar, bu sözleşmedeki adreslerini geçerli tebligat adresi olarak belirlemişlerdir. Taraflardan birisinin adres değişikliğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmemesi halinde bu sözleşmedeki adreslere gönderilecek tebligatlar, tebligatın ilgili adrese ulaştığı tarihte muhataba yapılmış sayılacaktır. İNOMAKS, adres değişikliğini Bayi Kawai ve/veya kendi internet sitesinden de duyurabilir.

26.HAKLARIN SÜREKLİLİĞİ:

Taraflardan herhangi birisinin sözleşmede kendine tanınmış olan hak ve yetkilerinden bir kısmını kullanmamış olması hiçbir zaman bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

27.GENEL HÜKÜMLER:

Bu sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili yasal mevzuat uygulanır. Sözleşme maddelerinden herhangi birinin yasal düzenlemeler nedeni ile iptali veya geçersiz hale gelmesi durumunda diğer maddeler ile birlikte sözleşme yürürlükte kalır.

28.YERİNE GEÇME:

İşbu sözleşme taraflar arasında önceki tarihlerde başkaca yapılmış sözleşmeler var ise bunların yerine geçer. Tarafların önceki sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarını talep hakları saklıdır.

29.ONAY

İşbu sözleşmeyi imzalayan taraflar temsil ettikleri şirketlerin yetkilisi oldukları ibraz ettikleri sirküler mucibince kabul edilirler. İmzada hazır bulunan ve sözleşmeye imzalarıyla hayat veren taraf temsilcileri, oluşacak imza ve evrak karışıklığından bahisle imza ve belge içeriklerine itirazda bulunamazlar. Bu halde İNOMAKS’ ın elinde sözleşme suretleri esas belge sayılır ve bu belgeye göre değerlendirme yapılır.

30.SÖZLEŞMENİN İMZASI:

İşbu sözleşme 30 ana madde ve 2 nüsha olarak ……. /……./20….... tarihinde tanzim ve imza edilmiştir. Taraflar arasında çıkacak ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

BAYİ

Kaşe ve Yetkili Adı-Soyadı ve İmzası