Kawai Bayi Kayıt Formu

Sizde Kawai'ye dahil olmak için aşağıdaki formu doldurun. Talebiniz en kısa sürede onaylanacaktır. İlginize teşekkür ederiz.
Doğum Tarihi
Gün
Ay
Yıl
Ülke
Şehir
İlçe

Bayikawai Ödeme Sistemi Kullanım Sözleşmesi

1. TARAFLAR :

a. Zirve elektronik İth. İhr. Ali ihsan Seçer Adres : Perpa ticaret merkezi a/blok kat:2 no:0031 Şişli / İstanbul (Kısaca BAYİKAWAİ olarak anılacaktır.)

b. ............................................................................... Adres : ................................................................................

(Kısaca ÜYE olarak anılacaktır.)

II. KONU :

1. Bu sözleşme, ÜYE’nin Zirve Elektronik İth. İhr. Ali İhsan Seçer tarafından işletilen www.bayikawai.com Güvenli Ödeme Sistemi (Bundan sonra Bayikawai olarak anılacaktır) kapsamına üyeliğini ve bu üyeliğin koşullarını düzenlemektedir.

2. Bayikawai ÜYE’nin son kullanıcılara kendisine ya da Zirve elektroniğe ait Sanal veya Fiziksel POS’lar aracılığıyla kredi kartlı satış yapabildiği ödeme ve tahsilat sistemidir.

3. ÜYE, Bayikawai sisteminden faydalanmak için sistem dahilinde ki Banka ya da Bankalar ile yapacağı Üye İşyeri Sözleşmeleri ile kendisine ait POS’lar alarak bu POS’ları ilgili bankaların onayı ile Bayikawai sistemine tanımlatabilir ya da Zirve Elektroniğe ait Sanal ve/veya Fiziksel POS’ları bu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde kullanabilir.

4. Bayi kendisine ait POS’ların Bayikawai sistemine tanımlanmasını talep ettiğinde ilgili bankaya, Bayikawai lehine “otomatik virman talimatı” ve “temlikname” talimatı vermek zorundadır.

5. Zirve Elektronik ÜYE’nin kendisine ait POS’ları ile yapacağı işlemlerden doğan ve yukarıda belirtilmiş olan “otomatik virman talimatı” ve “temlikname”ye istinaden kendi hesaplarına virmanlanan işlem tutarlarını ve Zirve Elektronik POS’larıyla yapacağı satışlardan doğan tahsilatlarını ÜYE’nin cari hesabına kaydederek, ÜYE’ye borçlanır. Bahsi geçen tutar ÜYE’ye ait devreden cari borçların kapatılmasında kullanılabileceği gibi yeni mal alımlarında da peşin ödeme olarak kullanılabilir. ÜYE, Zirve Elektronik nezdindeki cari hesabı henüz alacak bakiyesi vermeden, ileride doğacak alacaklarına mahsuben mal verilmesi talebinde bulunamaz. Söz konusu talebin Üye tarafından gerçekleşmesi durumunda kredi açılması konusunda tek karar mercii Zirve Elektronik finans müdürlüğüdür.

6.ÜYE işyeri; “ÜYE iş yeri formu” doldurmadan ve beraberinde ÜYE’ lik için Zirve Elektroniğin istediği ÜYE’lik gerekli belgeleri ibraz etmeden ÜYE lik onayı alamayacak, Bayikawai güvenli ödeme sistemini kullanamayacaktır.

7. İş bu sözleşme yukarıda açıklanmış olan konu kapsamındaki ticaretin tabi olacağı hükümlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

  

UYE İMZA KAŞE

    

III. TANIMLAR :

Madde 7:

BAYİKAWAİ : Zirve Elektronik tarafından işbu sözleşmeyi imzalayan ÜYE’ye sunulan tüketiciden kredi kartlı tahsilat ve buna bağlı olarak mal satışını kapsayan sistemi ifade eder. Bu sistem Zirve Elektronik tarafından yönetilen fiziksel POS altyapısı üzerinde veya www.bayikawai.com internet adresi ya da daha sonra taraflarca karşılıklı mutabık kalınarak oluşturulabilecek bir diğer internet adresi üzerinde çalışır.

BANKA : Bayikawai sistemi ile ilgili olarak zirve elektronik ve/veya ÜYE ile sözleşme imzalamış bankalardır.

POS CİHAZI : Kart üzerindeki ve işlemlerle ilgili tüm bilgileri Banka bilgisayarına aktaran, bu sayede kaybedilen, çalınan , sahte olarak düzenlenen ve bunlar gibi nedenlerle iptal edilen geçersiz tüm kartların otokontrolünü yapan; yapılan işler ile ilgili olarak Banka’dan Provizyon alan, kart ve işlemlerle ilgili bilgilerin satış belgesi üzerinde yazılmasını sağlayan sanal POS terminalini ve üye işyeri numarası veya yine ÜYE’nin kendisine banka ve/veya Zirve Elektronik tarafından tahsis edilebilecek POS cihazını ifade eder.

Zirve Elektronik Posları : Zirve elektronik ile ilgili bankalar arasında imzalanmış olan Üye- İşyeri sözleşmeleri çerçevesin de Zirve Elektronik kullanımına tahsis edilmiş olan Sanal ve/veya Fiziksel POS’ları ifade eder.

Virman talimatı: ÜYE’nin kendi POS’larından yaptığı işlemlerden doğan tahsilatlarını Zirve elektronik’ in banka hesaplarına virmanlanması için banka şubelerine verilecek emri ifade eder.

Temlikname: ÜYE’ nin kendi POS’ larından ya da Zirve Elektronik POS’larından yaptığı işlemlerden doğan tahsilatlarını doğmuş ya da doğacak borçlarına mahsup edilmesi amacıyla Zirve Elektroniğe temlik etmesini ifade eder.

Pos Tahsis Sözleşmesi : Bankalar ile ÜYE arasında imzalanmış olan ve ÜYE’nin iş bu sözleşme kapsamına kendi POS’ları ile dahil olması için imzaladığını beyan ettiği onaylı üye işyeri sözleşmesidir. Bayi Kawai İşlem Özeti: Gerek sanal, gerekse Fiziksel POS cihazları tarafından üretilen veya Bayikawai yazılımından standart yazıcılara dökülen ve bir nüshası tüketiciye verilerek imzalı nüshası saklanan satış belgesini ifade eder. Fiziksel POS işlemlerinde Fiziksel POS cihazının ürettiği slip anlamına gelir.

IV. ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER GENEL HÜKÜMLER

1. Bayikawai esasen bir ödeme şekli olup; bu ödeme şekli, ÜYE’nin kendi Sanal POS’larından yada Zirve Elektronik POS’ları vasıtası ile müşterisine ait kredi kartından yapacağı tahsilatlarının bu sözleşme çerçevesinde doğrudan Zirve Elektroniğ’in banka hesaplarına geçmesi ve/veya bayinin banka hesabına geçen tahsilatlarının verilecek virman ve temliknameler çerçevesinde Zirve elektronik banka hesaplarına süpürülmesi (havale edilmesi) ve ÜYE’nin karşılığında ürün/hizmet alımı ya da varolan borcun ödenmesi esasına dayanır.

2. ÜYE tarafından kendisine ait POS’lar ile yapılan işlemler neticesinde Zirve Elektronik banka hesaplarına süpürülen ya da Zirve Elektroniğe ait POS’lar ile yapılan işlemlerden dolayı Zirve Elektronik tarafından tahsil edilen tutarlar başkaca hiçbir belge ya da anlaşmaya gerek UYE İMZA KAŞE olmaksızın ÜYE’nin Zirve Elektroniğe olan borçlarından mahsup edilmek ya da takip eden mal alımlarında peşin ödeme olarak kullanılmak üzere gayrikabilirücu olarak temlik edilmiş sayılır. ÜYE bu sözleşme ile Zirve Elektroniğe temlik ettiği tahsilat tutarlarını mal alımlarından kaynaklanan ve kaynaklanacak borçlarına mahsup edilmesini kabul eder.

3. Bu sözleşme kapsamında ticaret yapılabilmesi için, ÜYE bu sözleşme süresince, Zirve Elektroniğin internet üzerinden mal satım altyapısı olan, “www.bayikawai.com” üyesi olmak ve kişiye özel şifresini almak zorundadır.

4. Verilen şifrelerin güvenliği ÜYE BAYİ sorumluluğundadır. Bu şifre girilerek yapılan tüm İşlemler den ÜYE sorumludur. ÜYE sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesini takip eden 1 (bir) yıl süre içerisinde Bayikawai sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Elektronik ortamda ÜYE kendisine verilen şifre ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru gerçek ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur.

5. Zirve Elektronik hiçbir sebep göstermeksizin ve bu sözleşme süresince herhangi bir anda ÜYE’nin üyeliğini kısmen ya da tamamen durdurmak, askıya almak ve reddetmek haklarına sahiptir.

6. Zirve Elektronik herhangi bir zamanda Bayikawaisisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bankalar ya da satış işlemlerinin yapıldığı POS’lar arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza ya da yoğunluk vs. gibi bir sebeple yaşanacak sorunlardan ve sistemin işlememesinden dolayı Zirve Elektroniğin, Bayikawai üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7. Bayikawai sistemi ile; Zirve Elektroniğin anlaşmalı Bankalar ile yapmış ve yapacak olduğu avantajlı taksit imkanlarından ÜYE’nin kendi müşterilerini faydalandırması ve/veya belirli ürün gruplarında kredi kartı komisyon desteği sağlayarak karşılıklı ticaretin canlandırılması amaçlanmaktadır. ÜYE yetkilileri, sahip/sahipleri, ortak ya da çalışanları kredi kartları ile Bayikawai üzerinden kendilerine ait POS’lar ile işlem yapamazlar. Kendi kartları ile kendilerine ait POS’lar üzerinden işlem yapmaları durumunda Zirve Elektronik avantajlı komisyon oranı ya da komisyon desteği rakamını ÜYE hesabına borç olarak yansıtabilir.

8. POS’lar üzerinden alınan otorizasyon; otorizasyonun alındığı andaki kartın geçerliliği, sahte, çalıntı, kayıp duyurusunun bulunup bulunmadığı ve limitinin kullanılabilirliğinin kontrolü açısındandır. Otorizasyon alınmış olması o işleme itiraz ya da iade edilmeyeceği anlamında gelmemektedir. Zirve Elektronik alınan otorizasyonun ilerde herhangi bir sebeple banka tarafından geri alınmasından dolayı sorumlu tutulamaz.

9. Bayikawai sözleşmesi internet üzerinden PDF formatında döküm alınarak imzalanan bir sözleşme olup, sözleşme üzerinde yapılacak herhangi tahrifat, üzerinde oynanma, silme ya da değişiklik yapılması durumunda internet üzerindeki PDF formatındaki esaslar erçevesinde geçerlidir. Sözleşme üzerinde belli bir bölüm ya da belli bir cümlenin tahrifatı, üzerinde oynanması, silinmesi, bildirmeksizin değişiklik yapılması sebebiyle Zirve Elektronik ve 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan ÜYE sorumludur. ÜYE üzerinde oynama yapılan sözleşmelerde tüm zararların karşılanması dışında habersiz yapılan bu değişkiliğe istinaden karşılaşılan zararın 5 katı tutarındaki maddi cezayı ödemeyi peşinen kabul eder. ÜYE’nin sözleşme hükümlerine ilişkin çekincelerini sözleşme ekinde ayrı şerh maddeleri ile belirtmeleri gerekmektedir. Ancak bu durumda Zirve Elektroniğin sözleşmeyi kabul etmeme hakkı saklıdır.

  

UYE İMZA KAŞE

    

10. Zirve Elektronik, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde ÜYE’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için Bayikawai ana sayfasında, veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme değişiklikleri ile ilgili alanı okuması ve imzaladığı değişiklik yapılmış metni Zirve Elektroniğe göndererek kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde ÜYE’nin üyeliği Zirve Elektronik tarafından iptal edilebilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.

11. Zirve Elektronik ÜYE’nin son kullanıcılara Zirve Elektronik POS ları ile ürün satışı yapabilmesi için teminat talep etme hakkına sahiptir. Zirve Elektronik teminat şartlarını zaman içinde değiştirebilir. Teminat şartlarını yerine getiremeyen ÜYE’nin Zirve Elektronik POS’ları üzerinden satış yapması engellenebilir. ÜYE teminat şartlarını yerine getirdiği halde Zirve Elektronik, tekbir kart ya da tüm kart grubu için kredi kartı işlemlerini sınırlayabilir ya da durdurabilir. Kredi kartı satışlarının sınırlandırılması ya da durdurulması sebebiyle Zirve Elektronik hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

12. Alınan teminatlar Kredi kartı işlemlerine 180 güne kadar itiraz yapılabilmesi nedeniyle sözleşme fesih tarihinden 180 gün sonra iade edilecektir. Bu süre dahilinde kredi kartları ile yapılmış bir işleme itiraz gelmesi durumunda itiraz sonuçlanana kadar teminat geri verilmez. Kart çıkaran kuruluşlar, Bankalar, yasalar ve/veya mahkeme kararları vs. vereceği kararlar neticesinde itiraz sürelerinin değişmesi durumunda teminatın geri veriliş süresi değişebilecektir. Kural gereği itiraz süresinin en üst sınırı teminat süresinin iade süresini belirler.

13. Bayikawai sisteminde bankaların uygulayacağı komisyon oranları ve/veya kampanya koşulları Bayikawai aracılığıyla duyurulmak şartı ile değiştirilebilecektir. Banka komisyon oranları ve kampanya koşulları ekomomide yaşanacak gelişmelere paralel olarak uzatılabilir, öncesinde son bulabilir ya da değiştirilebilir.

14. Kredi kartı işlemlerinde her ne sebeple olursa olsun ödenmeyen veya Bayikawai’ den geri iade alınan paralar için Zirve Elektronik, elindeki teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir. İcra işlemi teminat evrakı üzerinden ihlal edilen cezai tazminatları, %15 avukatlık ücretini ve BANKA’ca ödenmeyen/ödenip geri alınan paraların tamamı nazara alınarak işleme geçilebilecektir. Böyle bir durumda ÜYE BAYİ ana borç, tazminat ve %15 vekalet ücretinden sorumlu olduğunu, tazminat ve vekalet ücretinin fahişliğini iddia edemeyeceğini peşinen basiretli bir tacir vasfı ile kabul ve taahhüt eder.

15. ÜYE, kredi kartı, POS makinası ve Sanal POS üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarak münferiden veya diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık türünden kötü niyetli fiillerden ya da yapılacak hatalar sebebi ile Zirve Elektroniğin ve/veya BANKA’nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. ÜYE‘nin Zirve Elektroniğin uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin Fiktif işlem, haksız işlem ve eylemiyle ilgili Zirve Elektroniğin hiçbir kusurunun olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

16. Üye BKM ve BDDK nın resmi gazetede yayınlanmış Fiktif işlemler ve Telekom, Kuyumculuk ve Petrol ürünlerine Taksit sınırlamalarına ilişkin bildirimlerine uyacağını kabul etmekle birlikte, Zirve Elektroniğin uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve kendisinin bu işlem ve eylemiyle ilgili Zirve Elektroniğin hiçbir kusurunun olmadığını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

  

UYE İMZA KAŞE

    

17. ÜYE’nin her hangi bir kusurlu işlemi dolayısıyla Zirve Elektroniğin uğrayabileceği zararlar derhal ÜYE’nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek ya da Zirve Elektronik tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle derhal ve nakden Zirve Elektroniğe ödenecektir. ÜYE’nin carisinde alacak mevcut olması halinde Zirve Elektroniğin her hangi bir ihtar, ihbar veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın zararını doğrudan tahsil edebilecektir.

18. ÜYE, Kredi Kartı ile satın alınmış bir malı veya hizmeti kart hamiline teslim etmemesi/ vermemesi, eksik, kusurlu teslim etmesi/vermesi veya benzeri bir sebeple satış belgesi tutarının kısmen veya tamamen kart hamilinden tahsil edilememesi durumunda, Zirve Elektroniğin ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, Zirve Elektroniğin yeni siparişleri reddetme ve yapılan işlemin 5 katına kadar CEZAİ TAZMİNAT talep, mahsup ve/veya sözleşmeyi FESİH haklarının olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

19. ÜYE’nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3. şahıslar tarafından Zirve Elektronik’ den talepte bulunulması ya da dava açılması durumunda ÜYE bu talep ve davalardan Zirve Elektroniği derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek ÜYE bu yükümlülüğünü geciktiremez.

20. Mal alım ve teslim koşulları, Zirve Elektronik ile ÜYE arasında oluşa gelmiş ticari teamül ve yasalar çerçevesinde uygulanacaktır. Zirve elektroniğin cari hesap koşullarında dilediği değişiklikleri yapma hakkı her zaman saklıdır.

21. ÜYE bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden önce, işlemler sırasında ve sonrasında aşağıdaki hükümleri dikkate alacağını taahhüd eder. ÜYE;

a) Kartın görünümünü, kart üzerinde gerekli tüm bilgileri taşıdığını ve işleme kabul edilebilir nitelikte bir kart olduğunu,

b) Kartın geçerlilik süresi içinde kullanılmakta olduğunu,

c) Kartın arka yüzündeki imza bandının kart hamili tarafından daha önce imzalanmış bulunduğunu ve kart hamilinin satış belgesi üzerine alınacak imzasının bu imza ile aynı olduğunu veya yapılan kredi kartlı ödemenin şifresinin girilerek yapıldığını,

d) Kartın ön yüzünde yer alan numaranın, imza bandındaki kart numarası ve POS’tan (sanal POS’tan yapılan işlemlerde sistemden alıncak yazılı döküm) çıkan slip üzerinde yer alan kart numarasıyla aynı olduğunu,

e) Şüpheli durum halinde kendisine ait POS’lar için Muhatap BANKA’nın otorizasyon merkezi ile Zirve Elektronik POS’ları için ise Zirve Elektronik Finansal Çözümler Departmanı ile görüşerek işlemin uygunluğunu kontrol ve tespit etmekle yükümlü olduğunu,

f) Kart kullanan kişinin gerçek kart hamili olup olmadığının tespiti amacıyla kimlik bilgilerini,

g) Satıs Belgesinde; Bayi’nin ticari unvanının, satılan mal veya hizmet bedelinin kart numarasının geçerlilik tarihinin, alınmış ise Provizyon onay kodunun ve Üyenin imzasının bulunup bulunmadıgını, kontrol etmek ile yükümlüdür.

22. Visa/Mastercard ve diğer kart çıkaran kuruluşlar, BDDK, BKM, Bankalar gibi ve gelecekte ortaya çıkabilecek diğer tarafların gerekli olarak duyurduğu ve gelecekte değişikliği duyurulabilecek tüm hususları, ÜYE kontrol ve takip etmekle yükümlüdür.

23. ÜYE, Sanal POS işlemlerinde kart hamili olan müşterisi ile beraber, içerisinde adı, soyadı, kart numarası, kartın son kullanma tarihi, sipariş tutarı (çekilmesi talep edilen ödeme tutarı) bilgilerini, faturanın kimin adına kesileceğini, telefon numarasını, kendisinin ve kart sahibinin imzasını içeren talimatın yer aldığı Bayikawai İşlem Özeti dokümanını imzalamak ve müşterisine imzalatmak zorundadır.

24. Üzerinde kazıntı, silinti, tahrifat, düzeltme ve benzeri değişiklikler yapılmış, kart sahibinin imzasını taşımayan belgeler ile yapılan işlemler, BANKA’ca işleme alınmaz veya karşılığı her ne suretle olursa olsun Zirve Elektroniğe ödenmezse Bayi bu tutarı ve 5 katı tutarındaki cezai şartı Zirve Elektroniğe kayıtsız şartsız ödemekle yükümlüdür. Böyle bir olay vukuunda Zirve Elektroniğin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek POS cihazını geri alma veya sanal POS iptali hakkı saklıdır. Satış belgesi üzerinde kart hamili imzaladıktan veya sonra hiçbir değişiklik ve ekleme yapılamaz, satış belgeleri başka işyerlerine verilemez.

25. ÜYE Satış Belgelerini, Fiziksel POS sliplerini ve sanal POS işlemlerinde müşteri tarafından imzalanmış olan Bayikawai İşlem özetini Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde 10 yıl süre ile saklamak zorunda olup bu süre içerisinde BANKA veya Bayikawai tarafından talep edilmesi durumunda, talep tarihinden itibaren 2 iş günü içinde ibraz etmekle yükümlüdür. Belgeler ibraz edilmediği takdirde, Zirve Elektronik satış belgesi tutarını üye işyerinin hesabından re’sen tahsil etme hakkına sahiptir. Çıkabilecek anlaşmazlıklarda sadece Zirve Elektronik ve BANKA’nın kayıt ve belgeleri esas alınır. ÜYE bu kayıt ve belgelere hiçbir şekilde itirazda bulunamaz.

26. Zirve Elektronik ile bankalar arasında akdedilmiş bulunan ve/veya akdedilecek olan Üye İşyeri sözleşmelerinde Zirve Elektronik tarafından taahhüt edilen, ancak ÜYE’nin eylem ve davranışlarıyla ilgili olan ve/veya olacak yükümlülüklere ÜYE şimdiden vakıf olduğunu, bu yükümlülüklerin ÜYE tarafından ihlalinden kaynaklanabilecek ve Zirve Elektroniğin BANKA’ya karşı sorumluluğunu doğuracak her türlü sözleşme ihlallerinde ÜYE Zirve Elektronik’ya karşı kayıtsız şartsız sorumlu olacaktır. Satış bedelleri, temlik edilen ya da virman yapılan bedellerin, Banka’dan kaynaklanacak sebeplerle Zirve Elektronik hesabına geç yatmasından ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek, faiz, kur farkı, vade farkı v.s. gibi kayıplardan Zirve Elektronik sorumlu tutulamayacaktır.

27. ÜYE, bu sözleşme çerçevesinde son kullanıcılara satmış olduğu ürünleri, fatura, irsaliye, garanti belgesi, Türkçe kullanma kılavuzu, servis listesi v.s. ile birlikte tam ve eksiksiz olarak teslim etmekten sorumludur. Zirve Elektronik, sadece bu sözleşmeden doğan hukuki ilişki sebebiyle 4077 sayılı yasa ve ilgili mevzuat kapsamında tüketiciye karşı sorumlu kişi ve kuruluşlardan değildir. Ancak Zirve Elektronik, resmi merciler önünde sadece bu sözleşmenin yarattığı hukuki ilişkiden dolayı sorumlu tutulursa, henüz bir ödeme yapılmasa dahi doğabilecek zararları derhal ÜYE’nin cari hesabına borç olarak kaydetmek, alacaklarından takas ve mahsup etmek hak ve yetkisine sahip olacak ya da Zirve Elektronik tarafından talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle birlikte derhal ve nakden Zirve Elektroniğe ödenecektir.

28. Zirve Elektronik ve Banka, kart hamili ile ÜYE BAYİ arasında, alışveriş konusu olan mal/hizmetlerin kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı ve ifası ile ilgili olayları bilme, takip etme ve bunlarla ilgili anlaşmazlıklarda taraf olma ve hiçbir suretle karar verme durumunda değildir. Ancak Zirve Elektronik ve BANKA’nın satış işlemiyle ilgili belgeleri ÜYE den talep etme hakkı saklıdır.

29. Zirve Elektronik, ÜYE’nin kendine ait POS’ları ile yaptığı tahsilatlarından kaynaklanan ve Zirve Elektronik Banka hesabına süpürülen temlik ve virman bedellerinden dilediklerini kabul etmeyerek Banka’ya iade etme hakkına sahiptir. Ayrıca Zirve Elektronik herhangi bir sebeple, temlik edilen ya da virman yapılan bedeli ÜYE’ye iade etmeye karar verdiğinde ya da herhangi bir sebepten dolayı ÜYE ’ye iade etmek zorunda kaldığında bu nevi iadelerde temellük edilen TL bedel dikkate alınacak, faiz, kur farkı, vade farkı v.s. adı altında ek bir bedel ödenmeyecektir. ÜYE cari hesabına yabancı bir para brimine dönüşen tutarlar sadece mal alımlarında geçerli olacaktır.

  

UYE İMZA KAŞE

    

30. ÜYE, Zirve Elektronik nezdindeki cari hesabında oluşan bedelleri, Zirve Elektronik’nın onayı olmadan 3.şahıslara temlik edemez devredemez. Sözkonusu bedeller için 3. şahıslar tarafından her hangi bir icra, yasal takibat tahdidi gelmesi halinde, Zirve Elektronik işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir.

31. ÜYE sözleşmenin feshi halinde fesih tarihinden itibaren 3 işgünü içinde elindeki bütün kredi kartı ödeme talimatnamelerini, POS işlem sliplerini, ekli evraklarını, faturalarını Zirve Elektroniğe derhal ve aynen iade etmekle yükümlüdür. Sözleşmenin fesih olmasından evvel yapılmış tüm işlemlerde sözleşme hükümleri geçerlidir.

32. Bu sözleşme kapsamında, Zirve Elektronik ve/veya BANKA tarafından düzenlenecek, promosyon, tanıtım v.s tüm organizasyonlara katılmak zorundadır. Aksine davranışlar sözleşmenin ihlali anlamına gelecektir.

33. Zirve Elektronik kart ve işlem güvenliği gerekçesi ile işlem başına yada günlük, haftalık, aylık vb. Süreler için toplam işlem tutarlarına sınır koymak veya daha sonra ortaya çıkabilecek güvenlik gerekçeleri ile farklı işlem sınırlamaları getirme hakkına sahiptir.

34. Kart hamili ile ÜYE ve Zirve Elektronik arasında mutabakata varılarak bir iade işlemi gerçekleştirilmek istenildiği takdirde;

a) ÜYE, Zirve Elektronik POS’ları ile gerçekleştireceği işlemlerinin iade taleplerini Zirve Elektroniğe Bayikawai üzerinden iletecektir. İade işlemi talep alındıktan sonraki 3 İş günü içerisinde yapılacaktır. İşlem yapıldığında borç kaydı iade işleminin yapıldığı gün geçerli Zirve Elektronik sistem kuru üzerinden ÜYE’ nin Zirve Elektronik’ deki çalışma para birimine çevrilerek borç kaydedilecektir.

b) İade işlemleri nakdi bir iadede bulunulması yoluyla değil ilgili kart hamilinin kredi kartına iade yapılması yoluyla Zirve Elektronik tarafından gerçekleştirilir.

c) İade talep edilen işlemden kaynaklanan ve Zirve Elektroniğe temlik edilmiş olan alacağın iade talebinden önce bir mal alımı ya da var olan vadesi gelmiş borçların tahsilinde kapatılmış olması durumunda Zirve Elektronik iade yapmama hakkına sahiptir. Bu durumda ilgili kredi kartına iadenin yapılabilmesi için ÜYE’nin satın aldığı mala ilişkin ya da vadesi gelmiş borcuna ilişkin tutarı nakten Zirve Elektroniğe ödemesi gerekmektedir.

d) ÜYE, talep edilmesi halinde iade konusu olan işleme ilişkin iade belgelerini, iadeye neden olan satış belgesi ekinde, iade tarihinden itibaren 2 iş günü içinde Zirve Elektroniğe ve/veya BANKA’ya ibraz etmek zorundadır.

e) İade talebinin hatalı, belirtilen format dışında yapılması ya da Zirve Elektroniğe ulaşmaması durumunda iadenin yapılmamasından Zirve Elektronik sorumlu tutulamaz.

6. ÜYE bir işlemi gerçekleştirdiği gün içerisin de günsonu işlemi yapılmadan önce iptal edilmesini talep edebilir. Zirve Elektroniğin İptalin gerçekleştirilmesi için kendisinden onay alınmasını şart koşabileceği gibi ÜYE ’nin iptal işlemini POS cihazı ile gerçekleştirmesine de izin verebilir. Ancak iptal işlemi yapılması durumunda Zirve Elektronik ÜYE’nin kredi limit durumuna bağlı olarak varsa verilmiş siparişlerini iptal etme yetkisine sahiptir.

V. SÜRE :

Bu sözleşmenin başlangıç tarihi imza tarihi olan ............................. tarihi olup, süresizdir.

VI. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ :

a. İşbu sözleşme Zirve Elektronik tarafından, her zaman, herhangi bir ihbar süresine tabi olmaksızın derhal feshedilebilir. Bu fesihle birlikte Temlikname, otomatik virman talimatı,   

UYE İMZA KAŞE      POS Cihazı Kiralama Protokolü ve POS ya da Sanal POS Tahsis Sözleşmesi de konusuz kalacağından ÜYE sistemden çıkarılmış olacaktır. Keyfiyetten Banka da derhal haberdar edilerek, bu sözleşmeye bağlı olarak yürütülen ticari faaliyet de sona erdirilecektir. Ancak, fesih tarihine kadar, bu sözleşmenin, taraflar arasındaki hak ve borçların tasfiyesi amacına yönelik olan hükümleri uygulanmaya devam edilecektir. Ön koşullardan (Bayikawai üyeliği ve gereklilikleri) en az birinin herhangi birsebeple hükümsüz kalması halinde bu sözleşme ve tüm ekleri de kendiliğinden sona erecektir. Ancak sözleşmenin ilgili hükümleri, karşılıklı hak ve alacakların tasfiyesi amacıyla sınırlı olarak, yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

b. Fesih tarihinde, bu sözleşmeye bağlı olarak, ÜYE’nin Zirve Elektronik nezdinde doğmuş ve doğacak cari hesap alacağı sözkonusu olduğunda, bu alacağı da nakit olarak ödenmeyecek ve 3.maddede düzenlendiği şekilde mal olarak tediye edilecektir. Ayrıca bu bedellere fesih tarihinden sonra da faiz, kur farkı v.s. uygulanmayacaktır.

VII. İHTİLAFLARIN HALLİ :

ÜYe, Bayikawai’nin ve Banka’nın ticari defterleri, belgeleri ve bilgisayar kayıtlarının doğruluğunu ve bu maddenin H.U.M.K.287.maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu ve bu belgelerin doğru tutulduğuna dair yemin teklif hakkından vazgeçtiğini peşinen kabul eder. İş bu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir. Bu sözleşmede belirtilen adresler tarafların kanuni ikametgahları olup, yeni adres bildirilmediği müddetçe bu adreslere yapılacak her türlü tebligat, kendilerine yapılmış sayılır. İşbu sözleşme 12 sayfadan oluşmakta olup, ......................... tarihinde, taraflarca iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

   

Zirve Elektronik İth. İhr. Ali İhsan seçer                   ​ Üye İmza Kaşe

 

İmza Kaşe